1. עורך דין מציין את חוות הדעת לה הוא נזקק.
  2. הדרישה מגיעה למרכז המידע של פורום רופאים.
  3. החומר הרפואי נבדק ומועבר לרופא מומחה.
  4. המומחה לומד את החומר ועורך הדין מקבל תוך 14 ימי עבודה תשובה מנומקת האם יש רשלנות.
  5. במידה ויש רשלנות נשלחת מהמערכת הצעת מחיר לעורך הדין.
  6. עורך הדין מאשר את ההצעה מול הלקוח.
  7. מתואמת בדיקה ללקוח מול המומחה.
  8. מועברת טיוטה להערות לחוות דעת ובמידת הצורך מתואמת פגישה עם המומחה.
  9. מועברת חוות דעת חתומה להמשך טיפולו של עורך הדין.

גט דוקטור - חוות דעת רפואיות